RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ GMINY KRAMSK


G
minna Biblioteka Publiczna w Kramsku powstała w 1948 roku. Jej założycielem i pierwszym pracownikiem był pan Tadeusz Dyhdalewicz - ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Kramsku. Ogłosił on po wojnie akcję zbierania książek dla szkoły. Mieszkańcy Kramska oddawali szkole zachowane przez siebie zbiory. Do otrzymanego w ten sposób księgozbioru dołączył swoje zbiory i rozpoczął wypożyczanie książek dla ludności Kramska, dysponując zbiorem w liczbie 441 tomów. Ulokował bibliotekę we własnym mieszkaniu, które mieściło się przy ulicy Kościelnej. Pracował w tej bibliotece do roku 1953. w tym też roku biblioteka została przeniesiona do lokalu Gminnej Rady Narodowej w Kramsku. Biblioteka dysponowała wówczas ilością 2006 książek, z tego księgozbioru korzystało 266 czytelników. W 1957 roku księgozbiór liczył już 3288 tomów oraz posiadał wtedy katalog alfabetyczny oraz niepełny katalog działowy.
21 września 1966 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 24 stycznia 1948 roku dokonano rejestracji biblioteki. Otrzymała ona numer 15 w rejestrze bibliotek.
W latach 1966 -1968 odbyły się dwie przeprowadzki Gromadzkiej Biblioteki. W związku ze zmianą administracyjną w roku 1973 Gromadzka Biblioteka przyjęła nazwę Biblioteki Publicznej Gminy Kramsk. Sieć biblioteczna posiadała wtedy następującą strukturę: Biblioteka Gminy Kramsk / Filia Gminnej Biblioteki w Wysokiem / 15 punktów bibliotecznych
 
Działaniem swoim obejmowała rejon liczący 7560 osób. W latach 1984 – 1986 powiększyła się sieć biblioteczna o nową Filię Biblioteki Publicznej w miejscowości Święte powołaną zarządzeniem Naczelnika Gminy pana Józefa Karmowskiego. W roku 1985 z bibliotek korzystało już około 2400 czytelników, wypożyczenia wynosiły 44000 woluminów a zakup księgozbioru kształtował się na poziomie 2000 woluminów rocznie. W roku 1989 bibliotekę przeniesiono do Domu Strażaka, gdzie obecnie biblioteka się znajduje.

Biblioteka Publiczna Gminy Kramsk prowadzi również szeroką działalność kulturalno-oświatową. Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi m.in: Eugeniuszem Pauksztą, Jerzym Korczakiem, Stanisławem Tymem, Januszem Przybyszem, Heleną Gordziej, Marianem Orłoniem, Jerzym Mańkowskim, Michałem Sumińskim, Bronisławem Dostatnim, Haliną Kuropatnicką, Bogumiłem Kosmanem, Stefanem Rusinem i panią Janiną Penathoner, a także konkursy recytatorskie, plastyczne, wieczory baśni, wieczory poezji, lekcje biblioteczne , wycieczki przedszkolaków do biblioteki.
 

W roku 1991 zgodnie z Ustawą o Samorządzie Terytorialnym połączono Gminną Bibliotekę Publiczną z Gminnym Ośrodkiem Kultury, tworząc Ośrodek Upowszechniania Kultury, którego dyrektorem została pani Anna Ziemniczak.

Ośrodek prowadził różnorodne formy edukacji kulturalnej. Organizował imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym dla mieszkańców gminy. Koordynował i nadzorował działalność amatorskich zespołów artystycznych. Przy Ośrodku działały zespoły ludowe, śpiewacze ("SŁOWIKI"), dziecięce, teatr obrzędowy, kółka zainteresowań oraz Klub Seniora. W ostatnim 15-leciu szczególny nacisk położony był na działalność folklorystyczną kształtującą krajobraz kulturowy naszego regionu. Stąd też zespoły miały możliwość prezentacji swoich osiągnięć na terenie gminy, powiatu, regionu i kraju.

 

W maju 2007 roku nowym dyrektorem Ośrodka Upowszechniania Kultury został Przemysław Domagalski, zaś uchwała Rady Gminy Kramsk z marca 2008 roku pozwoliła, że koło historii zamknęło się. Gminny Ośrodek Kultury pod nowym kierownictwem i nieco zmienioną kadrą tworzy rzeczywistość, która kiedyś stanie się historią. Czy będziemy do niej wracać?