Przemysław Domagalski

 

mgr inż. Przemysław Domagalski - Dyrektor

Muzyk instrumentalista. Absolwent Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie w klasie klarnetu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Pedagogiczno - Artystycznym. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi na kierunku informatyka.

 

Anna Mizerna

Anna Mizerna - Zastępca Dyrektora  

opracowywanie zestawień bibliograficznych • prowadzenie kartotek osobowych • opracowywanie księgozbioru regionalnego • przygotowywanie selekcji księgozbioru • przygotowywanie konkursów i opracowywanie regulaminów • prowadzenie warsztatu informacyjnego • działalność kulturalno-oświatowa • organizowanie spotkań , prelekcji, odczytów, wystaw • organizowanie imprez, rocznic, uroczystości • współpraca z organizacjami i instytucjami.

Paweł Ciesielski

 

mgr Paweł Ciesielski - Specjalista d/s muzycznych

 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Instruktor zespołu "BRAVO", akustyk, nauczyciel gry na instrumentach klawiszowych oraz dętych blaszanych w "SZKÓŁCE GRY NA INSTRUMENTACH" działającej przy GOK-u.  

 

Zdzisława Owczarek

mgr Zdzisława Owczarek - Księgowość

prowadzenie księgowości w GOK w Kramsku • zatwierdzanie wszystkich operacji finansowych i majątkowych • prowadzenie księgi inwentarzowej Ośrodka • opracowywanie preliminarzy budżetowych i rocznego planu finansowego • bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej • opracowywanie okresowych analiz z realizacji planu finansowego • prawidłowe gospodarowanie majątkiem Ośrodka.

Olga Kubska

Olga Kubska - Bibliotekarz

gromadzenie księgozbioru • opracowywanie księgozbioru • udostępnianie księgozbioru • komputeryzacja zbiorów   biblioteki • prowadzenie rejestru wpływu • prowadzenie rejestru ubytków • prowadzenie rejestru czytelników • prowadzenie statystyki dziennej wypożyczeń i odwiedzin • sporządzanie sprawozdań statystycznych • przygotowywanie planów pracy • prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

Joanna Nowicka

Joanna Nowicka - Bibliotekarz. Instruktorka grupy mażoretek

gromadzenie księgozbioru • opracowywanie księgozbioru • udostępnianie księgozbioru • prowadzenie rejestru wpływu książek • prowadzenie rejestru ubytków książek • prowadzenie rejestru czytelników • sporządzanie statystyki dziennej wypożyczeń i odwiedzin • sporządzanie sprawozdań statystycznych • przygotowywanie planów pracy • prowadzenie ksiąg inwentarzowych • opracowywanie zestawień bibliograficznych • prowadzenie kartotek osobowych • opracowywanie księgozbioru regionalnego • przygotowywanie selekcji księgozbioru • działalność kulturalno-oświatowa • współpraca z organizacjami i instytucjami.

Barbara Gąska

Barbara Gąska - Bibliotekarz. Kierownik filii GBP w Grąblinie

gromadzenie księgozbioru • opracowywanie księgozbioru • udostępnianie księgozbioru • prowadzenie rejestru wpływu książek • prowadzenie rejestru ubytków książek • prowadzenie rejestru czytelników • sporządzanie statystyki dziennej wypożyczeń i odwiedzin • sporządzanie sprawozdań statystycznych • przygotowywanie planów pracy • prowadzenie ksiąg inwentarzowych • opracowywanie zestawień bibliograficznych • prowadzenie kartotek osobowych • opracowywanie księgozbioru regionalnego • przygotowywanie selekcji księgozbioru • działalność kulturalno-oświatowa • współpraca z organizacjami i instytucjami.